Category: Uncategorized

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第273期 fanfares 涵蓋7個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空 (Meethk)

新一期fanfares! (寧波$880 連稅$1,244)、(南寧$880 連稅$1,244)、(檳城$980 連稅$1,387)、(首爾$1,280 連稅$1,740)、(大阪$2,280...

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第272期 fanfares 涵蓋7個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空 (Meethk)

新一期fanfares! (青島$880 連稅$1,244)、(檳城$980 連稅$1,387)、(胡志明市$1,180 連稅$1,608)、(福岡$2,280 連稅$2,603)、(布里斯班$3,480...

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第269期 fanfares 涵蓋6個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空 (Meethk)

新一期fanfares! (南寧$680 連稅$1,042)、(杭州$880 連稅$1,242)、(昆明$880 連稅$1,242)、(吉隆坡$980 連稅$1,384)、(新加坡$1,380...

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第269期 fanfares 涵蓋6個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空 (Meethk)

新一期fanfares! (上海$880 連稅$1,242)、(檳城$980 連稅$1,384)、(福岡$2,280 連稅$2,603)、(馬爾代夫$2,580 連稅$3,297)、(阿姆斯特丹$3,980...

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第267期 fanfares 涵蓋6個城市只需$880起 – 國泰航空 / 港龍航空 (Meethk)

新一期fanfares! (西安$880 連稅$1,242)、(吉隆坡$980 連稅$1,384)、(沖繩$2,080 連稅$2,405)、(三藩市$3,480 連稅$4,296)、(巴黎$3,980...

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第266期 fanfares 涵蓋6個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空 (Meethk)

新一期fanfares! (杭州$880 連稅$1,242)、(上海$880 連稅$1,242)、(高雄$880 連稅$1,266)、(河內$980 連稅$1,447)、(名古屋$2,280...

早上8時開賣!國泰 x 港龍 第265期 fanfares 涵蓋8個城市只需$580起 – 國泰航空 / 港龍航空 (Meethk)

新一期fanfares! (廈門$580 連稅$941)、(南寧$800 連稅$1,161)、(金邊$1180 連稅$1,631)、(胡志明市$1,180 連稅$1,608)、(福岡$2,280...

國泰/國泰港龍fanfares,首爾大阪米蘭紐約,今朝8點開搶!(Flyagain)

國泰/國泰港龍fanfares,首爾大阪米蘭紐約,今朝8點開搶! NOVEMBER 14, 2017 FANFARES...

抵抵抵!ZUJI雙11震撼優惠!訂酒店88折!台灣指定酒店免費升級!HK Express套票$447起送20kg行李!優惠只限1天!今晚0:00起搶訂 (Flyagain)

抵抵抵!ZUJI雙11震撼優惠!訂酒店88折!台灣指定酒店免費升級!HK Express套票$447起送20kg行李!優惠只限1天!今晚0:00起搶訂...

半價呀!今晚12:00開賣 Club Med「雙十一」優惠!Club Med 5日4夜全包套票民丹島$4,240、石垣$5,044、馬爾代夫$9,040起 – Club Med度假村 (Flyday)

半價呀!半價呀!今晚12:00 Club...