[Sold] 口罩價$10!!! 香港酒店轉讓: 瑞生尖沙咀酒店 (情人節前一晚)

$10晚尖沙咀4星酒店! 真係又唔要錢又唔要貨!! 手快有手慢冇!

轉讓酒店名稱: 瑞生尖沙咀酒店

酒店星級: 4星 (AGODA 評分 8.5)

最新價錢: 按此

轉讓價錢: $10!! (講真,真係超抵! 口罩都買唔到啦而家!)

房型: Urban Twin

日期: 2020年2月13至14日 (1晚)

有與趣請聯絡: contact@flyouthk.com