HK Express 連稅$1000 以下平機票推介

香港快運而家推出咗特價機票,好多國家機票連稅都係唔使$1000。

台中$276 連稅$766

清萊$296 連稅$862

芽莊$336 連稅$824

峴港$356 連稅$891

曼谷/清邁$356 連稅$922

布吉$376 連稅$942

石垣島$396 連稅$827

鹿兒島$536 連稅$967

釜山/濟州$536 連稅$1,052

首爾$536 連稅$1,086

訂票日期:2019年4月15日9am至4月18日

旅行日期:2019年4月22日至2020年3月16日 (最平價錢集中係7月前出發)

2019年7月19日至10月26日 (下地島)

2019年4月22日至10月26日 (曼谷/清萊)

HK Express官網:http://www.hkexpress.com (要買來回先見到優惠)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *