HK Express 買來回機票單程低至$98(稅前)!

今朝發現 fanfare 唔對路, 賣大陸機票為主, 而且價錢唔平, 好彩HK Express 今朝9點會推出買來回機票單程低至$98!

來回價錢連稅:

清萊$196 連稅$826

台中$236 連稅$790

芽莊$296 連稅$848

曼谷$296 連稅$926

峴港$316 連稅$915

清邁$316 連稅$946

布吉$336 連稅$966

石垣島$416 連稅$911

宮古下地島$436 連稅$1,059

暹粒$436 連稅$1,104

鹿兒島$496 連稅$991

訂票日期:2019年5月14日9am至5月19日

旅行日期:2019年5月21日至2020年3月28日 

HK Express官網: http://www.hkexpress.com

其它特價機票: 按此

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *