HK Express 盛夏 Sale 最平機票連稅$700!

HK Express 成日都有 sale, 今次都叫做可以入手, 台灣同日本都比之前平少少。唔講咁多, 自己睇:

台中$176 (連稅$704)
芽莊$216 (連稅$745)
清萊$196 (連稅$805)
峴港$236 (連稅$812)
石垣島$356 (連稅$829)
曼谷/清邁$236 (連稅$845)
鹿兒島$396 (連稅$869)
布吉$296 (連稅$905)
釜山/濟州$376 (連稅$932)
首爾$376 (連稅$966)
長崎$516 (連稅$989)
暹粒$356 (連稅$1,000)
熊本/廣島/高松$536 (連稅$1,009)
福岡$536 (連稅$1,083)
名古屋/東京羽田$536 (連稅$1,203)
東京成田$536 (連稅$1,206)
大阪$516 (連稅$1,219)
沖繩$696 (連稅$1,244)
寧波$176 (連稅$775)

訂票日期:2019年8月5日9am至8月11日

旅行日期:2019年8月23日至2020年7月9日 (最平價錢集中係12月4日前淡季日子出發)

2019年8月15日至2020年7月9日 (下地島/長崎)

2019年8月23日至2020年3月28日 (廣島/高松)

2019年8月15日至2020年3月28日 (熊本)

2019年9月26日至10月26日 (沖繩)

2019年8月15日至10月26日 (清萊)

訂飛網址: HK Express官網

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *