HK Express $1000機票 今朝9:00開賣

都係例牌, HK Express 推出大部分機票連稅計都係$1000, 唔係太貴又唔係太平, 價岩時間又岩的話都可以入手。

香港來回連稅價錢:

台中 連稅$704

清萊 連稅$804

芽莊 連稅$765

清邁 連稅$845

峴港 連稅$852

曼谷 連稅$885

布吉 連稅$905

下地島 連稅$963

鹿兒島/石垣島 連稅$851

釜山/濟州 連稅$928

首爾 連稅$962

暹粒 連稅$1,021

廣島 連稅$991

長崎/高松 連稅$1,011

福岡 連稅$1,085

訂票日期:2019年9月9日9am至9月15日

旅行日期:2019年9月16日至2020年8月10日

購買連結: hkexpress.com