AirAsia東南亞限時機票連稅唔洗$1000

AirAsia玩法照舊, 幾百蚊就可以飛東南亞。來回連稅計:

吉隆坡$676起、曼谷$691起、清邁$771起、布吉$811起、沙巴(亞庇)$856起、馬尼拉$936起

訂購日期:即日至2019年11月22日

旅行日期:即日至2020年3月31日

AirAisa 官網: https://www.airasia.com/zh/hk