Staycation 酒店優惠 (11月2日至11月8日)

話咁快到11月,旅遊氣泡仲未傾掂,日本開放比香港但係唔比旅客使用交通工具,所以最好都喺留港消費,享受一下本地 Staycation,支持香港! 下面為Staycation 酒店優惠推介!

11月2日 (星期一)

酒店: 香港尖沙咀凱悅酒店 (Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui)

星級: 5星

價錢: $808

包括早餐: 是

訂購連結: 按此

11月3日 (星期二)

酒店: 香港喜來登酒店 (Sheraton Hong Kong Hotel & Towers)

星級: 5星

價錢: $951

包括早餐: 是

訂購連結: 按此

11月4日 (星期三)

酒店: 帝苑酒店 (Royal Garden Hotel)

星級: 5星

價錢: $398

包括早餐: 否

訂購連結: 按此

11月5日 (星期四)

酒店: 馬哥孛羅香港酒店 (Marco Polo HongKong Hotel)

星級: 5星

價錢: $628

包括早餐: 否

訂購連結: 按此

11月6日 (星期五)

酒店: 香港康得思酒店 (Cordis, Hong Kong)

星級: 5星

價錢: $880

包括早餐: 否

訂購連結: 按此

11月7日 (星期六)

酒店: 港島海逸君綽酒店 (Harbour Grand Hong Kong Hotel)

星級: 5星

價錢: $623

包括早餐: 否

訂購連結: 按此

11月8日 (星期日)

酒店: 千禧新世界香港酒店

星級: 5星

價錢: $768

包括早餐: 否

訂購連結: 按此